Trường THCS PHỔ THUẬN
Trường THCS PHỔ THUẬN
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972159 - Email: c2phothuan.quangngai@moet.edu.vn
06:02 +07 Thứ năm, 23/05/2019
RSS
Danh mục tài liệu

Liên kết website

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 231

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13017

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 342858

Trang nhất » Tài liệu

Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 TAP THE CBGV 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2017-2018 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016
Tên / Số / ký hiệu : Số: 65/QĐ-THCS
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn các Tổ trong năm học 2016-2017

Ngày ban hành 03/10/2016
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban THCS
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt 03/10/2016
Cơ quan / đơn vị ban hành THCS PHỔ THUẬN
Tải về máy Đã xem : 263 | Đã tải: 4
Nội dung chi tiết
   PHÒNG GD&ĐT ĐỨC PHỔ     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 
 
 

Số: 65/QĐ-THCS                        Phổ Thuận, ngày 03  tháng 10 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn các Tổ trong năm học 2016-2017
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ THUẬN
 
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư Số: 2812/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP của chính phủ. Quyết định 19/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính. Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày17/10/2005 của chính phủ. Thông tư­ liên tịch 03/2006/ TTLT-BTC-BNV của Bộ nội vụ và Bộ Tài chính. V/v Hướng dẫn thực hiện nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính...;
Xét trình độ, năng lực cán bộ, giáo viên và đề nghị của tập thể tổ,
         
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập 4 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng trong năm học 2016-2017 bao gồm:
          1. Tổ khoa học tự nhiên 1(Toán-Lý-Tin): Gồm 10 thành viên.
          2. Tổ khoa học tự nhiên 2(Hóa-Sinh-Địa): Gồm 08 thành viên.
          3. Tổ khoa học xã hội : Gồm 11 thành viên.
          4. Tổ Ngoại Ngữ-TD-Nhạc-Họa: 10 thành viên.
          5. Tổ Văn phòng: Gồm 05 thành viên.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Các tổ chuyên môn thực hiện các hoạt động giáo dục theo Điều lệ trường học dưới sự điều động, phân công của lãnh đạo đơn vị. Giúp đỡ, kiểm tra giám sát lẫn nhau cùng giúp nhau tiến bộ trong việc thực hiện ký luật lao động và quy chế chuyên môn. Giao cho bộ phận chuyên môn tổ chức bố trí để ông (bà) có tên trong Điều 1 hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của tổ trưởng; về phụ cấp Tổ trưởng,Tổ phó được giải quyết theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Bộ phận chuyên môn, các thành viên 4 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn Phòng có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG  
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.
 
 
 Đặng Đình Thảo
 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ CÁC TỔ
(Kèm theo QĐ số …….. /QĐ-THCS ngày 03/10/2016)
          Tổ khoa học tự nhiên 1 (Toán- Lý- Tin): Gồm 09 thành viên.
Số
TT
Họ và tên CBGV Chuyên môn Chức vụ trong tổ
1.  Thái Xuân Nam Toán Tổ trưởng
2.  Trần Văn Đạt Tổ phó
3.  Nguyễn Thị Thúy Lý- Tin Tổ viên
4.  Nguyễn Thị Ngọc Lan Toán Tổ viên
5.  Nguyễn Thị Bích Nữ Lý- CN Tổ viên
6.  Thái Thị Ngọc Thanh Toán-Tin Tổ viên
7.  Huỳnh Thị Diễm Toán Tổ viên
8.  Nguyễn Đình Thi Toán-Tin Tổ viên
9.  Trần Thanh Tùng Toán Tổ viên
10.      Nguyễn Văn Hậu Toán Tổ viên (P.Hiệutrưởng)
 
Tổ khoa học tự nhiên 2 (Hóa- Sinh- Địa): Gồm 08 thành viên.
Số
TT
Họ và tên CBGV Chuyên môn Chức vụ trong tổ
1.      Huỳnh Quang Trọng Hóa- Nông Tổ trưởng
2.      Nguyễn Thị Hiên Hóa- Địa Tổ phó
3.      Nguyễn Đức Thịnh Sinh- Nông Tổ viên
4.      Nguyễn Thị Thúy Huyền Sinh Tổ viên
5.      Nguyễn Thị Hoa Sinh- Nông Tổ viên
6.      Nguyễn Thị Kim Cúc Sinh- Địa Tổ viên
7.      Nguyễn Hữu Đệ Hóa- Sinh Tổ viên
8.      Đặng Đình Thảo Hóa Tổ viên (Hiệu trưởng)
 
          Tổ khoa học xã hội : Gồm 11 thành viên.
Số
TT
Họ và tên CBGV Chuyên môn Chức vụ trong tổ
1.        Đoàn Thị Thu Văn Tổ trưởng
2.        Nguyễn Văn Dẫn Sử- Chính trị Tổ phó
3.        Trần Thị Mỹ Hiệu Văn Tổ viên
4.        Võ Thị Tuyết Phương Sử- Chính trị Tổ viên
5.        Ng Thị N.Xuân Bích Văn Tổ viên
6.        Cao Thị Khâm Văn Tổ viên
7.        Nguyễn Thị Chi Sử- Chính trị Tổ viên
8.        Lê Thị Thanh Nhàn Văn Tổ viên
9.        Nguyễn Đức Lưu Sử- Chính trị Tổ viên
10.   Đoàn Công Dưỡng Văn Tổ viên
11.   Đoàn Thị Thúy Phượng Văn Tổ viên
 
          Tổ khoa Anh- TD- Nhạc- Họa : Gồm 10 thành viên.
 
Số
TT
Họ và tên CBGV Chuyên môn Chức vụ trong tổ
1.         Nguyễn Thị Phương Tiếng Anh Tổ trưởng
2.         Lê Thành Nghĩa Thể dục- Đội Tổ phó
3.         Nguyễn Thị Bích Hằng Tiếng Anh Tổ viên
4.         Nguyễn Thị Cúc Hoa Tiếng Anh Tổ viên
5.         Nguyễn Thị Thanh Kiều Nhạc Tổ viên
6.         Bùi Thị Phương Trang Họa- Đội Tổ viên
7.         Huỳnh Thị Thanh Thuý Tiếng Anh Tổ viên
8.         Huỳnh Văn Tiên GDTC Tổ viên
9.         Võ Thị Trà Giang Tiếng Anh Tổ viên
10. Phạm Văn Tuấn Tiếng Nga Tổ viên
 
 Tổ Văn Phòng: Gồm 05 thành viên.
 
Số
TT
Họ và tên CBGV Chuyên môn Chức vụ trong tổ
1.        Võ Thị Hồng Kế toán Tổ trưởng
2.        Huỳnh Thị Kim Quyên Văn thư Tổ phó
3.        Huỳnh Thị Bích Thảo Y tế Tổ viên
4.        Dương Sơn Hải Bảo vệ Tổ viên
5.        Cao Thị Mãi Thư viện Tổ viên
 
 
 
 

Thành viên

Tin mới nhất

Hình ảnh tiêu biểu

  • TAP THE SU PHAM TRUONG
  • Hạ Long
  • slide1_1.jpg
  • slide2_2.jpg
  • LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lời hay ý đẹp

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Hỗ trợ khách hàng