Trường THCS PHỔ THUẬN
Trường THCS PHỔ THUẬN
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972159 - Email: c2phothuan.quangngai@moet.edu.vn
20:28 EDT Thứ bảy, 20/04/2019
RSS

Liên kết website

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 338

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8937

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 325629

Trang nhất » Tin tức » Học tập TTĐĐ-PCHCM

Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 TAP THE CBGV 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2017-2018 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TTĐ ĐPC HCM 2016-2017

Thứ sáu - 25/11/2016 20:44
/uploads/news/2016_11/thcs-pho-thuan.doc

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS  PHỔ THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  62/KH-THCS      Phổ Thuận, ngày 15  tháng 11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Thực hiện Kế hoạch số 698-KH/PGDĐT ngày 26/10/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trường THCS Phổ Thuận ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
I. MUC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành có nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, tự giác, thường xuyên của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành.
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, trước hết là cán bộ các đoàn thể và các bộ phận ở trường về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’’ trong nội bộ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng người cán bộ, đảng viên có lối sống giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết, gần gũi, gắn bó với nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.
2. Yêu cầu
- Lãnh đạo các đoàn thể và các bộ phận của trường tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập và làm theo.
- Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Thủ trưởng các đơn vị gương mẫu trong việc xây dựng kể hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của đơn vị.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1. 1. Nội dung và phương thức thực hiện
- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 698-KH/PGDĐT ngày 26/10/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo, báo cáo trước tập thể hội đồng sư phạm nhà trường; gửi bản đăng ký cho lãnh đạo nhà trường tổng hợp, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.
1.2. Đơn vị thực hiện
- Lãnh đạo nhà trường dựa vào tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại công chức hàng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.3. Thời gian thực hiện
- Trường THCS Phổ Thuận triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo tại đơn vị hoàn thành trước 25/11/2016.
- Việc xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoàn thành trước 30/11/2016.
2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị: gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xức, nổi cộm của cơ quan, đơn vị
2. 1 Nội dung và phương thức thực hiện
- Bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 27 với việc thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-PGDĐT ngày 20/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và các quy định, qui chế, nội qui của từng cơ quan, đơn vị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua... Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biển thực sự sau khi tổ chức học tập, quán triệt.
- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong việc đăng ký làm theo của từng tập thể, cá nhân sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.
2.2. Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trực thuộc
2.3. Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trong quí IV/2016.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3.1. Nội dung và phương thức thực hiện
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Website của Trường về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 27; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đối với hành, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
- Tổ chức các hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
4. Thực hiện việc lồng ghép, bổ sung nội dung chương trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy và học tập tại các trường, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo
4. 1. Nội dung và phương thức thực hiện
Lồng ghép, bổ sung, tích hợp nội dung chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là môn đạo đức, giáo dục công dân và các môn khoa học xã hội.
5. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5. 1 Nội dung và phương thức thực hiện
- Tổ chức thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kể hoạch đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý.
- Tổ chức đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 27 và Kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình, kết hợp biểu dương, đề xuất khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Qua bộ phận Văn phòng).
5.2. Đơn vị thực hiện
- Giao cho Phó hiệu trưởng và các Tổ trưởng chuyên môn tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện của cán bộ giáo viên; viết báo cáo thể hiện mặt làm được và chưa làm được cho Hiệu trưởng nhà trường
5.3. Thời gian thực hiện
Hoàn thành việc xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát: Quí I/2017
6. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
6.1. Nội dung và phương thức thực hiện
- Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cán bộ quản lý để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
- Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cần thực hiện nội dung về đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đối với làm”; tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, nảy sinh trong phạm vi cơ quan, đơn vị; đặc biệt phải tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cải thiện hiệu quả quản trị hành chính, quản trị trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
+ Hiệu trưởng chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 27.
+ Phân công Phó Hiệu trưởng, các Tổ trưởng chuyên môn, GV TPT Đội phụ trách việc tham mưu nội dung.
Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại công chức, viên chức, người lao động vào cuối năm học./.
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đặng Đình Thảo
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Đặng Đình Thảo

Nguồn tin: THCS PHỎ THUAN

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
nguyễn trường giang - 29/11/2016 07:43
thầy ơi em họclớp 6a ....

Những tin mới hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Hình ảnh tiêu biểu

  • TAP THE SU PHAM TRUONG
  • Hạ Long
  • slide1_1.jpg
  • slide2_2.jpg
  • LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lời hay ý đẹp

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.

Hỗ trợ khách hàng