Trường THCS PHỔ THUẬN
Trường THCS PHỔ THUẬN
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972159 - Email: c2phothuan.quangngai@moet.edu.vn
21:19 +07 Thứ hai, 25/03/2019
RSS

Liên kết website

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 56


Hôm nayHôm nay : 516

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9827

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 313196

Trang nhất » Tin tức » THỰC TẬP SƯ PHẠM

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục TAP THE CBGV 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

KẾ HOẠCH TTSP NĂM HỌC 2017-2018

Thứ hai - 05/02/2018 10:49
File đính kèm: /uploads/news/2018_02/ke-hoach-thuc-hien-ttsp-2017-2018_1.pdf


     PHÒNG GD- ĐT ĐỨC PHỔ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
             BAN CĐ-TTSP
Số:       /KH-THCS                                          Phổ Thuận, ngày 18  tháng 01  năm 2018
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUI BẬC CAO ĐẲNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THCS NĂM HỌC 2017-2018

 
 
 
Căn cứ công văn số: 44/PGDĐT về việc phối hợp tổ chức thực tập sư phạm năm học 2017- 2018 của phòng giáo dục đào tạo Đức Phổ, ngày 17   tháng  01   năm 2017;
Căn cứ QĐ số: 23/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng Về việc thành lập đoàn và cử HSSV phụ trách đoàn thực tập sư phạm năm học 2017-2018;
Căn cứ hướng dẫn thực hiện  thực tập sư phạm tốt nghiệp hệ chính quy Cao Đẳng đào tạo giáo viên THCS năm học 2017-2018;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường THCS Phổ Thuận lập kế hoạch thực hiện TTSP tốt nghiệp hệ chính qui Cao Đẳng đào tạo giáo viên THCS 6 tuần từ ngày 26/02/2018 đến hết ngày 07/4/2018  như sau:
 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
    1. Mục đích: Tạo điều kiện để sinh viên thực hiện độc lập các nhiệm vụ về các hoạt động của người giáo viên trong công tác chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS; từ đó có khả năng mau chóng thích ứng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
    2. Yêu cầu: Qua đợt TTSP tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:
    2.1. Hiểu sâu hơn trên cơ sở thực tiễn những lý thuyết về giáo dục và dạy học, các hoạt động nhiều mặt của trường THCS và những yêu cầu về phẩm chất, về năng lực sư phạm của giáo viên.
    2.2. Thực hiện các công việc của người giáo viên ở các mặt dạy học (thiết kế dạy học, triển khai dạy học với các hình thức, phương pháp khác nhau, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập) và giáo dục học sinh; tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục ngoài lớp.
   2.3. Thiết lập các mối quan hệ thuận lợi với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, bạn đồng nghiệp, gia đình học sinh và hội cha mẹ học sinh để thực hiện có chất lượng mục tiêu giáo dục học sinh.
   2.4. Hứng thú với nghề dạy học, sẵn sàng làm việc và tự rèn luyện về mọi mặt để không ngừng nâng cao về năng lực phẩm chất sư phạm.
 
II. PHƯƠNG CHÂM 
 1. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tôn trọng quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo và năng lực độc lập suy nghĩ của sinh viên.
 2. Đảm bảo tính toàn diện trong nội dung thực tập, có trọng tâm và phù hợp với trình độ của sinh viên.
 3. Đảm bảo tính khoa học, tính kế hoạch trong công tác; khách quan nghiêm túc, xác thực trong đáng giá xếp loại.
 4. Đảm bảo mối quan hệ hợp tác, cộng đồng trách nhiệm giữa các cấp đảm nhiệm công tác chỉ đạo, tổ chức thực tập theo cơ chế quản lý hiện hành.
 
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH
     1.Thành lập ban chỉ đạo thực tập sư phạm tốt nghiệp.
    
TT         HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ        NHIỆM VU TRONG BCĐ
1 Đặng Đình Thảo Trưởng ban Phụ trách chung, Đánh giá về ý thức tổ chức kỷ luật của SV.
2 Nguyễn Văn Hậu Phó ban Phụ trách tổ chức, Đánh giá về ý thức tổ chức kỷ luật của SV.
3
 
Đoàn Thị Thúy Phượng Thư ký Giúp BCĐ tổng hợp báo cáo TTSP.
 
4 Nguyễn Đức Thịnh
 
Ủy viên Đánh giá về ý thức tổ chức kỷ luật của SV.
 
5
 
Nguyễn Thị Hiên
 
Ủy viên
Liên hệ, thăm hỏi sinh viên trong việc ăn ở nhà dân, để nắm bắt tình hình phản ảnh cho BCĐ
    
     2. Lịch họp ban chỉ đạo TTSP:
             - Chiều ngày 25/02/2018 công Đoàn trường tiếp 05 sinh viên nữ ở xa và bố trí nơi ở cho 05 sinh viên này.
             - Sáng  ngày 26/02/2018 ( lúc 7 giờ kém 15 phút): Đón đoàn thực tập sau đó sinh viên tham gia chào cờ đầu tuần.                    
             - Sáng  ngày 27/02/2018 lúc 7 giờ.
             - Sáng ngày 06/4/2018 lúc 7 giờ.
             - Trường hợp có vấn đề cần thiết hoặc thay đổi trong kế hoạch Trưởng ban chỉ đạo có thông báo họp BCĐ đột xuất.                
     3. Nhiệm vụ của sinh viên thực tập TNSP:
          Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thực tế  giáo dục của nhà trường và địa phương   
 • Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, tình hình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương lớn đang thực hiện, đặc biệt là quá trình xã hội hóa giáo dục xủa địa phương.
 • Tìm hiểu mọi mặt hoạt động của trường THCS (Điều lệ, qui chế, bộ máy quản lý, nhân sự, dạy học, chủ nhiệm, Đội TNTP, cơ sở vật chất, trang thiết bị…)
 • Tìm hiểu tình hình học sinh (số lượng, chất lượng, hoàn cảnh học tập, …)
Nhiệm vụ 2: Thực tập công tác chuyên môn
 • Nghiên cứu chương trình, kế hoạch, thời khóa biểu, sách giáo khoa bộ môn.
 • Lập kế hoạch thực tập giảng dạy: Soạn và trình duyệt giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tập giảng ở nhóm.
 • Điều tra, tìm hiểu các điều kiện thiết yếu phục vụ dạy- học bộ môn
 • Tập làm các công việc chuyên môn của người giáo viên THCS: Công tác chuẩn bị và lên lớp giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu các loại sổ sách, cách đánh giá phân loại, xếp hạng học sinh theo các qui chế hiện hành.
 • Tìm hiểu tình hình học tập môn học của học sinh
 • Các biện pháp nâng cao chất lượng học tập bộ môn cho học sinh.
 Lưu ý: - Về dự giờ, sinh viên tự liên hệ với giáo viên của trường THCS Phổ Thuận để dự giờ, học tập kinh nghiệm cách giảng dạy. Ngoài ra, sinh viên phải dự ít nhất 02 tiết dạy của sinh viên cùng ngành đào tạo.
 • Về giảng dạy, thực tập giảng dạy 05 tiết/sinh viên theo ngành đào tạo ( đối với ngành đào tạo ghép 2 môn: thực tập 3 tiết môn I,và 2 tiết môn II.
 • Mỗi sinh viên phải giảng dạy ở nhiều khối, nhiều lớp, nhiều phân môn và các tiết dạy cách đều nhau.
 • Giáo án phải được giáo viên hướng dẫn góp ý kiến, ký duyệt trước 02 ngày, sinh viên lên lớp; mỗi giáo án giảng dạy không quá 02 lớp.
 • Sau tiết giảng, giáo viên hướng dẫn họp rút kinh nghiệm bài dạy và nộp ngay phiếu đánh giá giảng dạy cho Ban chỉ đạo TTSP của trường THCS Phổ Thuận.
       Nhiệm vụ 3: Thực tập công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, Đội TNTP Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu Điều lệ trường THCS liên quan đến công tác chủ nhiệm, lớp chủ nhiệm, đặc điểm học sinh, tình hình giáo dục tập thể, sinh hoạt tập thể.
 • Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cả đợt, thực hành công tác chủ nhiệm lớp.
 • Tổ chức hình thức sinh hoạt tập thể (văn nghệ, báo tường, dạ hội, tọa đàm…).
 • Nghiên cứu và thực hành công tác xã hội hóa giáo dục (phối hợp với các lực lượng trong cộng đồng, phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục), nghiên cứu sổ liên lạc của học sinh, tập trao đổi ý kiến với phụ huynh học sinh.
 • Nghiên cứu chương trình công tác hướng nghiệp, tổ chức giáo dục lao động kỹ thuật tổng hợp của trường.
 • Thực tập đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh trong lớp chủ nhiệm.
 • Nghiên cứu điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh, thực hành tổ chức sinh hoạt Đội và huấn luyện nghi thức cho đội viên.
 • Trong đợt thực tập, mỗi sinh viên thực tập 03 tuần công tác chủ nhiệm lớp (từ tuần 2 đến hết tuần 4).
 • Tổ chức thực tập chủ nhiệm theo nhóm, từ 2- 3 sinh viên/lớp (mỗi sinh viên phụ trách một mảng công việc).
     4. Phân công lớp chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm:
 
TT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN LỚP TTCN     GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1 Nguyễn Trọng Hòa 6A
 
Đoàn Thị Thúy Phượng
2 Nguyễn Thị Kim Ánh
3 Đàm Thị Uyên 6B
 
Nguyễn Thị Cúc Hoa
4 Nguyễn Văn Huy
5 Nguyễn Mai Anh Thương 6C
 
Nguyễn Thị Thúy Kiều
6 Nguyễn Thị Thúy Nga
7 Phạm Thị Nở 6D
 
Bùi Thị Phương Trang
8 Đinh Tấn Duy
9 Phạm Thị Tiến 7A
 
Đặng Thị Mai
10 Trần Thị Bích Thủy
11 Phạm Thị Đường 7B
 
Nguyễn Thị Bích Hằng
12 Nguyễn Thị Ngọc
13 Cao Văn Nhân 7C
 
Đặng Thị Thúy Hằng
14 Phạm Thị Ái Nhi
15 Phạm Thị Băm 7D
 
Nguyễn Thị Thu Viên
16 Nguyễn Thị Mỹ Nữ
17 Lê Thị Anh 8A Nguyễn Thị Kim cúc
18 Đặng Thanh Thủy Hằng
19 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 8B Huỳnh Thị Diễm
20 Phạm Thị Sảy
21 Trần Thị Thanh Nguyên 8C
 
Trần Thị Mỹ Hiệu
22 Nguyễn Thị Điều
23 Trần Trọng Hữu 8D Nguyễn Thị Hiên
 
  5. Phân công giáo viên hướng dẫn chuyên môn:
 
TT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN MÔN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1 Nguyễn Thị Kim Ánh Toán Thái Xuân Nam
 
2 Nguyễn Văn Huy Toán
3 Nguyễn Mai Anh Thương Toán Trần Thanh Tùng
4 Đinh Tấn Duy Tiếng Anh  
Huỳnh Thị Thanh Thúy
 
5 Phạm Thị Tiến Tiếng Anh
6 Nguyễn Trọng Hòa Tiếng Anh
7 Đàm Thị Uyên Tiếng Anh Nguyễn Thị Cúc Hoa
8 Phạm Thị Nở Tiếng Anh Nguyễn Thị Bích Hằng
9 Nguyễn Thị Thúy Nga Địa Nguyễn Thị Hiên
10 Trần Thị Bích Thủy Địa Nguyễn Thị Kim Cúc
11 Lê Thị Anh Hóa  
Huỳnh Quang Trọng
12 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Hóa
13 Trần Thị Thanh Nguyên Hóa
14 Phạm Thị Đường Tin Nguyễn Thị Thúy Hà
15 Cao Văn Nhân Tin
16 Nguyễn Thị Ngọc Sinh Nguyễn Thị Thúy Huyền
 
17 Phạm Thị Ái Nhi Sinh
18 Phạm Thị Băm Văn Đoàn Thị Thu Hà
19 Phạm Thị Sảy Văn
20 Nguyễn Thị Điều CN Trần Văn Đạt
Huỳnh Quang Trọng
21 Đặng Thanh Thủy Hằng CN
22 Trần Trọng Hữu Trần Văn Đạt
 
23 Nguyễn Thị Mỹ Nữ
 
6. Phân công trong ban chỉ đạo đánh giá về ý thức tổ chức kỷ luật của sinh viên  
 
TT HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN NGƯỜI ĐÁNH GIÁ GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Thúy Nga  
 
 
Đặng Đình Thảo
 
 
 
2 Trần Thị Bích Thủy
3 Lê Thị Anh
4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều
5 Trần Thị Thanh Nguyên
6 Phạm Thị Đường
7 Cao Văn Nhân
8 Nguyễn Thị Ngọc
9 Nguyễn Thị Kim Ánh  
 
 
Nguyễn Văn Hậu
 
10 Nguyễn Văn Huy
11 Nguyễn Mai Anh Thương
12 Đinh Tấn Duy
13 Phạm Thị Tiến
14 Nguyễn Trọng Hòa
15 Đàm Thị Uyên
16 Phạm Thị Nở
18 Phạm Thị Ái Nhi  
 
 
Nguyễn Đức Thịnh
 
19 Phạm Thị Băm
20 Phạm Thị Sảy
21 Nguyễn Thị Điều
22 Đặng Thanh Thủy Hằng
23 Trần Trọng Hữu
25 Nguyễn Thị Mỹ Nữ
 
7. Phân công sinh viên thực tập giảng dạy
 
TT HỌ VÀ SINH VIÊN MÔN LỚP SỐ TIẾT GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Thúy Nga Địa 6,7,8,9 5  
2 Trần Thị Bích Thủy Địa 6,7,8,9 5  
3 Lê Thị Anh Hóa 8,9 5  
4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều Hóa 8,9 5  
5 Trần Thị Thanh Nguyên Hóa 8,9 5  
6 Phạm Thị Đường Tin 6,7,8,9 5  
7 Cao Văn Nhân Tin 6,7,8,9 5  
8 Nguyễn Thị Ngọc Sinh 6,7,8,9 5  
9 Phạm Thị Ái Nhi Sinh 6,7,8,9 5  
10 Nguyễn Thị Kim Ánh Toán 6,7,8,9 5  
11 Nguyễn Văn Huy Toán 6,7,8,9 5  
12 Nguyễn Mai Anh Thương Toán 6,7,8,9 5  
13 Đinh Tấn Duy Anh 6,7,8,9 5  
14 Phạm Thị Tiến Anh 6,7,8,9 5  
15 Nguyễn Trọng Hòa Anh 6,7,8,9 5  
16 Đàm Thị Uyên Anh 6,7,8,9 5  
17 Phạm Thị Nở Anh 6,7,8,9 5  
18 Phạm Thị Băm Văn 6,7,8,9 5  
19 Phạm Thị Sảy Văn 6,7,8,9 5  
20 Nguyễn Thị Điều CN 6,7,8,9 5  
21 Đặng Thanh Thủy Hằng CN 6,7,8,9 5  
22 Trần Trọng Hữu Lý 6,7,8,9 5  
23 Nguyễn Thị Mỹ Nữ Lý 6,7,8,9 5  
 
IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ     
   1. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1: (Từ ngày 26/02- 03/03/2018)
    
THỨ BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
26/02/2018
 
Sáng
 
Chào cờ đầu tuần (Cả đoàn TTSP tham dự)
 
Thứ ba
27/02/2018
 
Sáng
- Sinh viên TTSP ổn định nơi ăn ở làm việc;
- Ban chỉ đạo TTSP của trường họp để thống nhất yêu cầu, kế hoạch TTSP.
 
Chiều
- Phổ biến hướng dẫn cách thức, nội dung làm sổ TTSP, cách tổ chức kiểm tra đánh giá hàng tuần ;SV tập trung về phòng giáo án điện tử (Thầy Nguyễn Văn Hậu hướng dẫn)
 
Thứ tư
28/02/2018
 
Sáng
Báo cáo tổng quan về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác xã hội hóa giáo dục, các biện pháp PT sự nghiệp GD ở địa phương (mời lãnh đạo địa phương báo cáo)
 
Chiều
Báo cáo tổng quan về quá trình phát triển và thành tích của nhà trường… trong đó chú trọng đến việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường theo hướng đổi mới.
 ( Thầy Đặng Đình Thảo báo cáo)
 
Thứ năm
01/03/2018
Sáng Tham quan tìm hiểu thực tế trường, địa phương.
 
Chiều
- 13h 45 họp HĐSP và SV để thực hiện đúng yêu cầu, mục đích và kế hoạch TTSP.
- 15h 45 SV gặp giáo viên hướng dẫn, tiếp cận chương trình giảng dạy, thời khóa biểu và sách giáo khoa.
 
Thứ sáu
02/03/2018
Sáng Nghiên cứu chương trình, kế hoạch, thời khóa biểu, sách giáo khoa bộ môn.
Chiều Lập kế hoạch thực tập giảng dạy, chủ nhiệm, chuẩn bị đồ dùng dạy học, tập giảng ở nhóm …
 
 
Thứ bảy
03/03/2018
Sáng  Sinh hoạt lớp chủ nhiệm- Bàn giao công tác chủ nhiệm khối 6 cho sinh viên thực tập
 
Chiều
- Sinh hoạt lớp chủ nhiệm- Bàn giao công tác chủ nhiệm khối 7, 8 cho giáo sinh thực tập
- Họp đoàn TTSP, có đại diện BCĐTTSP( Đánh giá công tác trong tuần).
 
Chủ nhật
04/03/2018
Chiều Tham quan dã ngoại cả hội đồng GV và đoàn TTSP
 
Lưu ý:
 - Dự giờ: Sinh viên tự liên hệ với giáo viên trường THCS Phổ Thuận để dự giờ, học tập kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài ra, sinh viên còn phải dự ít nhất 02 tiết dạy của sinh viên cùng ngành đào tạo.
 - Giảng dạy: Mỗi sinh viên phải lên kế hoạch thực tập giảng dạy đủ 5 tiết dạy ở nhiều khối, nhiều lớp, nhiều phân môn và sắp xếp các tiết dạy giản cách đều nhau. Nạp kế hoạch thực tập giảng dạy  cho ban chỉ đạo của trường chậm nhất vào ngày 08/03/2018.
 - Giáo án phải được giáo viên hướng dẫn góp ý kiến, ký duyệt trước 02 ngày sinh viên lên lớp; mỗi giáo án dạy không quá 02 lớp
     
  2. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2: (Từ ngày 05/03- 10/03/2018)
 
THỨ BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
05/03/2018
Sáng - Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
Chiều -Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
 
Thứ ba
06/03/2018
Sáng -Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
 
Chiều
-Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
 
Thứ tư
07/03/2018
 
Sáng
-Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
 
Chiều
-Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
 
Thứ năm
08/03/2018
Sáng Sinh viên nạp kế hoạch thực tập giảng dạy cho ban chỉ đạo TTSP của trường THCS Phổ Thuận.
Thao giảng 4 tiết cho 4 nhóm bộ môn( Nhóm Anh; Nhóm Toán, Lý, Tin; Nhóm  Hóa, Sinh, Địa, CN; Nhóm Văn) để thống nhất chuẩn đánh giá, cho điểm (tham dự: đoàn thực tập, GV hướng dẫn chuyên môn ); lúc 7 giờ.
Chiều  Tham quan dã ngoại cả hội đồng GV và đoàn TTSP
 
Thứ sáu
09/03/2018
Sáng -Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
Chiều -Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
 
 
Thứ bảy
10/03/2018
 
Sáng
-Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm;
- Họp GV hướng dẫn chủ nhiệm lúc 9 giờ để thống nhất chuẩn đánh giá SV TTCN.
 
Chiều
-  Họp GV hướng dẫn chủ nhiệm lúc 13 giờ để thống nhất chuẩn đánh giá SV TTCN;
-Tìm hiểu thực tế trường, địa phương;
- Tham gia dự giờ, thực tập chủ nhiệm.
     3. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3: ( Từ ngày 12/03- 17/03/2018)
 
THỨ BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
12/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Thứ ba
13/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Thứ tư
14/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Thứ năm
15/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Thứ sáu
16/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Thứ bảy
17/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
                      
   4. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4: ( Từ ngày 19/03- 24/03/2018 )
THỨ BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
19/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Thứ ba
20/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Chiều
- Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Thứ tư
21/03/2018
 
Sáng
- Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Chiều
- Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Thứ năm
22/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Chiều
- Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Thứ sáu
23/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
Chiều - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
 
Thứ bảy
24/03/2018
Sáng - Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
Chiều
- Thực tập giảng dạy;(theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
- Thực tập chủ nhiệm.
 
   5. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5: ( Từ ngày 26/03- 31/03/2018)
THỨ BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ hai
26/03/2018
Sáng Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Chiều Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Thứ ba
27/03/2018
Sáng Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Chiều Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Thứ tư
28/03/2018
Sáng Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Chiều Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Thứ năm
29/03/2018
Sáng Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Chiều Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Thứ sáu
30/03/2018
Sáng Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Chiều Thực tập giảng dạy (theo kế hoạch thống nhất của trường, CN)
Thứ bảy
31/03/2018
Sáng Bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 6 cho GVHD
Chiều Bàn giao công tác chủ nhiệm lớp 7, 8 cho GVHD
  6. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6: ( Từ ngày 02/04- 07/04/2018)
THỨ BUỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 
 
Thứ hai
02/04/2018
Sáng - Tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại theo kế hoạch thưc tập sư phạm;
- Sinh viên viết thu hoạch cá nhân.
Chiều - Tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại theo kế hoạch thưc tập sư phạm;
- Sinh viên viết thu hoạch cá nhân.
 
Thứ ba
03/04/2018
Sáng - Tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại theo kế hoạch thưc tập sư phạm;
- Sinh viên viết thu hoạch cá nhân.
 
Chiều
- Tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại theo kế hoạch thưc tập sư phạm;
- Sinh viên viết thu hoạch cá nhân.
Thứ tư
04/04/2018
Sáng Đánh giá xếp loại hồ sơ thực tập sư phạm (theo phân công)
Chiều Đánh giá xếp loại hồ sơ thực tập sư phạm (theo phân công)
Thứ năm
05/04/2018
Sáng Đánh giá xếp loại hồ sơ thực tập sư phạm (ban chỉ đạo)
Chiều Đánh giá xếp loại hồ sơ thực tập sư phạm (ban chỉ đạo)
 
Thứ sáu
06/04/2018
Sáng Hoàn thành hồ sơ đánh giá đợt thực tập sư phạm
Chiều - Viết báo cáo tổng kết thực tập sư phạm;
- Hoàn thành các biểu mẫu theo qui định.
 
Thứ bảy
07/04/2018
Sáng Tổng kết đợt thực tập sư phạm
Chiều Hoàn thành hồ sơ thực tập sư phạm giao cho sinh viên phụ trách đoàn để nộp về trường Đại học Phạm Văn Đồng
 
V.  ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
     1. Nhân sự đánh giá
     1.1. Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm đánh giá nội dung thực tập chủ nhiệm lớp
     1.2. Giáo viên hướng dẫn chuyên môn đánh giá nội dung thực tập giảng dạy
     1.3. Ban chỉ đạo TTSP trường THCS đánh giá sổ nhật ký TTSP, bản thu hoạch cá nhân và phối hợp với giáo viên hướng dẫn thực tập chuyên môn, chủ nhiệm và Đội TNTP Hồ Chí Minh để kiểm tra đánh giá, xếp loại ý thức kỷ luật của từng sinh viên.
    2. Điều kiện đánh giá, xếp loại
     2.1. Sinh viên không vi phạm kỷ luật TTSP đến mức cảnh cáo.
     2.2. Sinh viên phải hoàn thành tất cả các nội dung TTSP
     2.3. Hồ sơ TTSP hoàn thành đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ.
    3. Nội dung đánh giá xếp loại
    3.1. Đánh giá cho điểm từng mặt
    3.1.1. Về ý thức tổ chức kỷ luật
    a) Ý thức trách nhiệm trong đợt thực tập sư phạm
    b) Sổ nhật ký TTSP
    c) Bản thu hoạch cá nhân
    3.1.2.Đánh giá về thực tập giảng dạy và chủ nhiệm
    a) Đánh giá về thực tập giảng dạy (theo hướng dẫn)
    b) Đánh giá về thực tập chủ nhiệm (theo hướng dẫn)
   3.2. Xếp loại tổng hợp
   3.2.1. Căn cứ xếp loại tổng hợp
           - Kết quả ý thức tổ chức kỷ luật
           - Kết quả thực tập chủ nhiệm lớp
           - Kết quả thực tập giảng dạy.
  3.2.2. Cách tính điểm tổng hợp
              ( Ý thức tổ chức kỷ luật) + ( TT chủ nhiệm x 2) + (TT giảng dạy x 3)
                                                                  6
 3.2.3. Thang xếp loại tổng hợp
          - Loại giỏi có điểm TBC từ 8.5 đến 10
          - Loại khá có điểm TBC từ 7.0 đến 8.4
          - Loại trung bình có điểm TBC từ 5.5 đến 6.9
          - Loại trung bình yếu có điểm TBC từ 4.0 đến 5.4
          - Loại kém có điểm TBC dưới 4.0
4. Yêu cầu chung của đánh giá, xếp loại
    - Cần chú ý mối quan hệ hữu cơ giữa các mặt thực tập; tránh phiến diện, cảm tính, tùy tiện; chú ý mặt hiệu quả các hoạt động.
    - Kết quả đánh giá xếp loại và khen thưởng sinh viên phải được thống nhất trong tập thể Ban chỉ đạo và các giáo viên hướng dẫn.
    - Quá trình đánh giá phải khách quan, nghiêm túc, phản ảnh đúng tinh thần, thái độ, năng lực của từng HSSV. Cần kiểm tra cân nhắc kỹ khi xếp loại sinh viên đạt loại giỏi có tỷ lệ cao trong đoàn thực tập.
    - Việc công bố kết quả TTSP của mỗi sinh viên sẽ do các khoa liên quan của trường Đại học Phạm Văn Đồng thực hiện sau khi sinh viên trở về khoa/trường tiếp tục học tập.
5. Khen thưởng
    Xét đề nghị khen thưởng không quá 03 sinh viên, trong đó có 01 SV ở mức toàn diện và 1- 2 SV ở mức tuyên dương từng mặt. Yêu cầu ở mức toàn diện là phải có kết quả tổng hợp xếp loại giỏi và có nhiều thành tích trong các hoạt động chung của đoàn.
   Đề nghị các thành viên trong ban chỉ đạo và các cá nhân có liên quan trong kế hoạch thực hiện thực tập sư phạm tốt nghiệp năm 2017-2018, thực hiện nghiêm túc kế hoạch nầy. Trong quá trình thực hiện nếu có chỗ nào chưa phù hợp cần đề xuất, kiến nghị để ban chỉ đạo TTSP thống nhất điều chỉnh nhằm thực hiện tốt kế hoạch nầy./.
Nơi nhận:                                                                                             TBTTSP
 • Phòng GD-ĐT (để báo cáo);
 • Trường Đại học Phạm Văn Đồng (để báo cáo);
 • Ban chỉ đạo (để kiểm tra theo dõi);
 • Giáo viên của trường và sinh viên TTSP (thực hiện);
 • Lưu: VT.
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                          Đặng Đình Thảo
                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                 

Tác giả bài viết: Nuyễn Văn Hậu

Nguồn tin: THCS PHỎ THUAN

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Hình ảnh tiêu biểu

 • TAP THE SU PHAM TRUONG
 • Hạ Long
 • slide1_1.jpg
 • slide2_2.jpg
 • LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lời hay ý đẹp

Muốn đi tới mục tiêu lớn phải bắt đầu từ mục tiêu nhỏ.

Hỗ trợ khách hàng