Trường THCS PHỔ THUẬN
Trường THCS PHỔ THUẬN
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972159 - Email: c2phothuan.quangngai@moet.edu.vn
21:09 EDT Thứ bảy, 20/04/2019
RSS

Liên kết website

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 338

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9028

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 325720

Trang nhất » Tin tức » KẾ HOẠCH NĂM » TỔ ANH-TD-NH

Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục TAP THE CBGV 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2017-2018 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục

KÊ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2017-2018

Thứ tư - 04/10/2017 21:11
                 TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             TỔ TIẾNG ANH-TD-NHẠC-MĨ THUẬT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           
 
          Số: 50  /KH-Tổ                                                                    Phổ Thuận, ngày 16 tháng 9  năm 2017
 
                     KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
                                NĂM HỌC 2017-2018
 
          Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ dục và Đào tạo;
          Thực hiện công văn số 485/PGDĐT- THCS ngày 31/7/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Phổ về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTX giáo viên năm học 2017-2018;
          Căn cứ vào kế hoạch số 22/KH-THCS ngày 15 tháng 9 năm 2017 của trường THCS Phổ Thuận;
Căn cứ tình hình thực tế, tổ Ngoại ngữ-TD-Nhạc-Mĩ Thuật xây dựng kế hoạch BDTX của tổ năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  a) Mục đích:
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
 - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường; nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm giáo viên trong tổ luôn đạt chuẩn theo qui định, đồng thời duy trì và tiếp tục phát huy kết quả các hoạt động bồi dưỡng đã được thực hiện trong những năm học trước.
b) Yêu cầu:
           - Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
  - Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có khả năng hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp
  - Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đảm bảo chất lượng.
 - Việc thực hiện BDTX  phải được tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đạt được hiệu quả thiết thực.
  - Đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 Tất cả giáo viên đang giảng dạy trong tổ.
III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
          1. Nội dung bắt buộc.
 * Nội dung 1,2:
- Thời lượng 30 tiết/giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho giáo viên.
- Nội dung, thời gian, đối tượng (theo kế hoạch các lớp tập huấn năm học 2017- 2018 kèm theo công văn số 485/PGDĐT- THCS ngày 31/7/2017 của PGD-ĐT Đức Phổ).
          - Hình thức đánh giá kết quả BDTX: Tổ chức đánh giá kết quả BDTX tập trung: theo hình thức làm bài kiểm tra vào cuối năm học.
          2. Nội dung tự chọn: 60 tiết/năm học/giáo viên.
          *Nội dung 3:
          Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
          Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các modul bồi dưỡng đăng ký cho tổ đến ngày 10/9/2017 để tổ đăng ký đến nhà trường. Thời gian hoàn thành (4 modul theo qui định của của nhà trường.
 

Thời gian thực hiện Tên và nội dung mô đun (60 tiết) Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian học tập trung (nếu có)
(tiết)
Thời gian hoàn thành
Theo GV đăng ký Kiểm tra
Tuần 1
10/2017
(modul 12)
Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của HS THCS
1. Khái quát chung về căng thẳng tâm lý trong học tập.
2. Biểu hiện và mức độ stress trong học tập của HS THCS.
3. PP hỗ trợ tâm lý cho HS THCS trong học tập.
- Phân tích được các khái niệm
-Nắm được các phương pháp nhận biết các biểu hiện của căng thẳng tâm lí trong học tập của học sinh THCS
-Năm được các phương pháp, các kĩ năng hỗ trợ taam lí để giúp HS ứng phó với stress trong học tập
 
 
 
 
2
 
 
 
Tuần 3
10/2017
 
 
 
Tuần 4
10/2017
Tuần 1
11/2017
(modul 17)
 
 
 
Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng.
1. Các khái niệm cơ bản về: thông tin, tìm kiếm, xử lý thông tin.
2. PP, kỹ thuật tìm kiếm, khai thác và xử lý thông tin phục vụ bài giảng ở bậc THCS.
Thực hiện thành thạo việc tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin bằng các chương trình, phần mềm để đưa vào bài giảng. 2  
 
 
Tuần 1
12/2017
 
 
 
Tuần 2
12/2017
Tuần 1
01/2018
(Modul 21)
 
Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học
1.Năm vững danh mục TBDH tối thiểu các môn theo qui định.
2. Biết cách khai thác và sử dụng các TBDH có hiệu quả, vận dụng vào bộ môn
 
-Biết cách sửa chữa những hư hỏng nhẹ của các thiết bị DH.
-Nắm vững tầm quan trọng của việc bảo quản, sửa chữa, sáng tạo TBDH đối việc đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy học.
2  
 
 
Tuần 3
01/2018
 
 
 
Tuần 4
01/2018
Tuần 1
02/2018
(Modul 38)
 
Giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS
1.Trình bày được các khái niệm về HS khuyết tật và các nguyên nhân gây khuyết tật cho HS
2. Nêu lên được các hình thức tổ chức và quy trình giáo dục hòa nhập HS khuyết tật
3. Nối về các nội dung, PP giáo dục, DH hòa nhập trong trường lớp thuộc cấp THCs có HS khuyết tật học hòa nhập
-Trình bày được khái niệm về HS khuyết tật
-Nêu lên được các hình thức tổ chức và quy trình GD hòa nhập HS khuyết tật
 
4  
Tuần 3
3/2018
 
Tuần 4
3/2018
 
          - Đánh giá:          Tổ trưởng chuyên môn và Ban giám hiệu kiểm tra:
                             + Hồ sơ tự học bồi dưỡng thường xuyên (kế hoạch, Bài thu hoạch từng module)
                             + Việc vận dụng kiến thức học BDTX vào quá trình dạy học.
         
IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
- Hình thức học tập BDTX chủ yếu là  lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu).
- Chương trình BDTX năm học 2017 -2018 được tiến hành theo hình thức:
          + Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn do  Phòng GD, trường tổ chức. 
         + Bồi dưỡng thông qua tự học của giáo viên.
         + Bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ đồng nghiệp; qua tự làm ĐDDH phục vụ giảng dạy, dự thi các cấp…
            V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên.
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch (viết tắt: KHT).
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX.
2.1. Hình thức đánh giá.
Tổ và nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên vận dụng kết quả  kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề và viết thu hoạch. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
  + Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) / 3.
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
 + Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân và có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
          - Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
+ Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
+ Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
 
 
  VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
 
 
 
Tháng 9/2017
- GV đăng ký các 4 modul cho tổ chuyên môn.
- Tổ đăng ký cho nhà trường các modul GV đã dăng ký
- Tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên.
- Tự bồi dưỡng
- GVBM
 
Tổ CM
 
 
 
Tháng 10/2017
đến 04/2018
Tiếp tục triển khai kế hoạch BDTX của trường.
Tổ kiểm tra modul 1 vào tháng 11, modul 2 vào tháng 12, modul 3 vào tháng 2, modul 4 vào tháng 3
- Tiến hành kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên về BDTX; báo cáo kết quả về trường
 
 
 
Tổ CM
 
Theo qui định
 
 
VII. HỒ SƠ:
       - Kế hoạch BDTX của nhà trường.
       - Kế hoạch BDTX của tổ CM.
       - Bài thu hoạch BDTX của giáo viên; danh sách giáo viên  đăng ký học bồi dưỡng.
       - Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên theo từng nội dung và tổng hợp cả 3 nội dung.
          VIII. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của tổ chuyên môn.
-  Giám sát kế hoạch BDTX của giáo viên trước khi Hiệu trưởng phê duyệt,
- Tổng hợp kế hoạch BDTX giáo viên của tổ báo cáo về BGH nhà trường trước ngày 14/9/2017.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTXGV từng tháng; đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra chất vấn trực tiếp đối với các giáo viên trong tổ.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn hoặc sinh hoạt chuyên đề theo đề xuất của giáo viên cụ thể theo từng giai đoạn, sau mỗi giai đoạn tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên (ghi cụ thể vào bảng điểm), tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban giám hiệu.
3. Trách nhiệm của nhóm bộ môn. 
- Nhóm trưởng bộ môn có trách nhiệm giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên trong nhóm bộ môn về công tác BDTXGV.
4. Trách nhiệm của giáo viên.
- Xây dựng kế họach bồi dưỡng cá nhân.
- Tích cực tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên do các cấp quy định  nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
- Nạp bản thu hoạch cho nhóm trưởng bộ môn để chấm điểm, tổng hợp báo cáo cho tổ trưởng chuyên môn những nội dung đã được thu hoạch, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề và tự học theo kế hoạch cá nhân.
- Trên đây là kế hoạch BDTX của tổ trong năm học 2017-2018, kính trình Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt./.
   Nơi nhận:                                                                                                                       TỔ  TRƯỞNG
- P.Hiệu trưởng;                                                                     
- Nhóm bộ môn;                                                                                   
- Lưu : tổ                                                                                       
                                                                                                                                          Lê Thành Nghĩa

 
                                                                                                                     

Tác giả bài viết: Lê Thành Nghĩa

Nguồn tin: THCS PHỎ THUAN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Hình ảnh tiêu biểu

  • TAP THE SU PHAM TRUONG
  • Hạ Long
  • slide1_1.jpg
  • slide2_2.jpg
  • LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lời hay ý đẹp

Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công.

Hỗ trợ khách hàng