Trường THCS PHỔ THUẬN
Trường THCS PHỔ THUẬN
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972159 - Email: c2phothuan.quangngai@moet.edu.vn
06:03 +07 Thứ năm, 23/05/2019
RSS

Liên kết website

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 29


Hôm nayHôm nay : 246

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13032

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 342873

Trang nhất » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu & PCCM

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục TAP THE CBGV 2017-2018 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Vì sự phát triển của giáo dục SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HOC 2015-2016 Vì sự phát triển của giáo dục

TKB 2016-2017

Thứ năm - 01/09/2016 09:02
TKB THCS Pho Thuan
TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN                     THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I  BUỔI SÁNG
                                                                                                                                                                    Áp dụng  : 05/9/2016
 T/L 9A 9B
 
9C 9D 6A 6B 6C 6D M.Tin      T.Dục
   1 
   2
2 3
   4
   5
C.C
Địa.Hiên
Anh.Thúy
Văn.Hà
Toán.Lan
C.C
Anh.Thúy
Địa.Hiên
Toán.Lan
Văn.Hà
C.C
Văn.Bích
MT.Trang
Anh.Phương
Địa.Hiên
C.C
CD.Lưu
    Văn.Bích
MT.Trang
Anh.Phương
C.C
CN.Phượng
Sinh.Thịnh
Anh.Giang
Sử.Phương
C.C
Anh.Giang
CN.Phượng
Toán.Thi
Toán.Thi
C.C
Sử.Phương
Toán.Thi
Văn.Hiệu
Anh.Giang
C.C
CN.Hà
Anh.Phương
Sử.Phương
Văn.Hiệu
8A.Lài
8A.Lài
8B.Lài
8B.Lài
8C.Tiên
8B.Tiên
8A.Tiên
   1
   2
3 3
   4
    5
CD.Lưu
Lý.Nữ
Sinh.Huyền
Văn.Hà
Văn.Hà
Lý.Nữ
Văn.Hà
Văn.Hà
Hóa.Trọng
CD.Lưu
Toán.Nam
Sinh.Huyền
Hóa.Trọng
CD.Lưu
Lý.Đạt
Hoá.Trọng
Toán.Nam
Toán.Nam
Lý.Đạt
Sinh.Huyền
Văn.Phượng
Toán.Hậu
Địa.Hiên
Lý.Hà
/
Sử.Phương
Văn.Phượng
Lý.Hà
Địa.Hiên
/
Lý.Hà
Địa.Hiên
Toán.Thi
CD.Hiệu
/
Địa.Hiên
Lý.Hà
CD.Hiệu
ToánThi
/
  8B.
7B. 8D
7A
 
    1
    2
 4 3
    4
    5
Sử.Phương
CN.Nữ
Toán.Lan
Sinh.Huyền
Hoá.Trọng
CN.Nữ
Sinh.Huyền
Hoá.Trọng
Toán.Lan
Toán.Lan
Văn.Bích
Văn.Bích
CN.Nữ
Toán.Nam
Toán.Nam
Anh.Phương
Toán.Nam
Văn.Bích
Hoá.Trọng
CN.Nữ
Anh.Giang
Văn.Phượng
Văn.Phượng
Toán.Hậu
Toán.Hậu
Văn.Phượng
Anh.Giang
Sinh.Đệ
CN.Phượng
ToánThi
Văn.Hiệu
Văn.Hiệu
Anh.Giang
CN.Hà
Sinh.Đệ
Toán.Thi
Anh.Phương
Văn.Hiệu
Sinh.Đệ
CN.Hà
 
7B.Hà
7B.Hà
7D.Hà
7D.Hà
7B.Nghĩa
7C.Nghĩa
7D.Nghĩa
    1
    2
5  3
    4
            
                                       Tiết 1 và tiết 2:                 BỒI            DƯỠNG         HỌC        SINH          GIỎI
                                       Tiết 3 và tiết 4:                                                   nt
    1
   2
6 3
   4
   5
MT.Trang
Hóa.Trọng
Văn.Hà
Văn.Hà
Lý.Nữ
Sinh.Huyền
Văn.Hà
MT.Trang
Lý.Nữ
Văn.Hà
Hóa.Trọng
Sinh.Huyền
Văn.Bích
Lý.Đạt
Địa.Hiên
Văn.Bích
Văn.Bích
Sinh.Huyền
Địa.Hiên
Lý.Đạt
Nhạc.Kiều
MT.Trang
Văn.Phượng
CN.Phượng
Toán.Hậu
Văn.Phượng
Văn.Phượng
Toán.Thi
Nhạc.Kiều
Sinh.Đệ
CN.Hà
Toán.Thi
Sinh.Đệ
Toán.Thi
Nhạc.Kiều
Văn.Hiệu
Văn.Hiệu
Nhạc.Kiều
Sinh.Đệ
Toán.Thi
Tin8C.Lài
Tin8C.Lài
Tin8D.Lài
Tin8D.Lài
8A.Tiên
8D.Tiên
8C.Tiên
   1
   2
7 3
   4
   5
Địa.Hiên
Toán.Lan
Toán.Lan
Anh. Thúy
SHL.Thúy
Toán.Lan
Địa.Hiên
Anh.Thúy
Sử.Phương
SHLPhương
Toán.Nam
Sử.Phương
VănBích
Anh.Phương
SHL.Phương
Sử.Phương
Toán.Nam
Địa.Hiên
Văn.Bích
SHL.Bích
CD.Hiệu
Sinh.Thịnh
Anh.Giang
SHĐ
SHL.Hiên
Anh.Giang
CD.Hiệu
MT.Trang
SHĐ
SHL.Giang
MT.Trang
Anh.Giang
Văn.Hiệu
SHĐ
SHL.Hiệu
ToánThi
MT.Trang
Anh.Phương
SHĐ
SHL.Trang
 
7C.Hà
7C.Hà
7A.Hà
7A.Hà
7C.Nghĩa
7D.Nghĩa
7A.Nghĩa
                           
                                                                                                                                                                                            
                                                                                    
Ghi chú:                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
   TRƯỜNG THCS PHỔ THUẬN                   THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I BUỔI  CHIỀU
                                                                                                                                                                       Áp dụng  : 05/9/2016
T/L 8A 8B
 
8C 8D 7A 7B 7C 7D M.Tin T.Dục
   1 
   2
2 3
   4
   5
Toán.Lan
Toán.Lan
Văn.Nhàn
Sử.Dẫn
C.C
Sử.Dẫn
Toán.Diễm
Anh.Hoa
Văn.Nhàn
C.C
Toán.Diễm
Văn.Khâm
Sử.Dẫn
Anh.Hoa
C.C
Anh.Hoa
Sử.Dẫn
Văn.Khâm
Văn.Khâm
C.C
Văn.Khâm
Sử.Chi
Toán.Thanh
Địa.Cúc
         C.C       
Toán.Thanh
Văn.Dưỡng
Anh.Hằng
Toán.Thanh
C.C
Sử.Chi
Toán.Thanh
Sinh.Huyền
Anh.Hằng
C.C
Văn.Dưỡng
Anh.Hằng
Địa.Cúc
Sinh.Huyền
C.C
 
9A. Lài
9A. Lài
9B. Lài
9B. Lài
 
 
9B.Tiên
9A.Tiên
9C.Tiên
   1
   2
3 3
   4
   5
Anh.Thúy
Nhạc.Kiều
CN.Đạt
Địa.Cúc
Hóa.Đệ
CN.Đạt
Hóa.Thảo
Sinh.Hoa
Toán.Diễm
Địa.Cúc
Sinh.Hoa
Địa.Cúc
Hoá.Đệ
CN.Đạt
Toán.Diễm
Toán.Nam
Toán.Nam
Địa.Cúc
Hoá.Đệ
CN.Đạt
Toán.Thanh
Toán.Thanh
MT.Kiều
CN.Lưu
Sinh.Hoa
CD.Chi
Sử.Chi
CN.Lưu
Sinh.Hoa
MT.Kiều
Văn.Dưỡng
Văn.Dưỡng
Toán.Thanh
Toán.Thanh
CN.Lưu
MT.Kiều
CN.Lưu
Toán.Diễm
Sử.Chi
Văn.Dưỡng
 
9C. Lài
9C. Lài
9D. Lài
9D. Lài
 
 
9A.9D
9C.6A
9B.6B
    1
    2
 4 3
    4
    5
Văn.Nhàn
Văn.Nhàn
Lý.Nữ
Sinh.Hoa
Anh.Thúy
Toán.Diễm
Lý.Nữ
Văn.Nhàn
Anh.Hoa
Sinh.Hoa
CD.Dẫn
Toán.Diễm
Anh.Hoa
Văn.Khâm
Lý.Nữ
Anh.Hoa
Sinh.Hoa
Nhạc.Kiều
Lý.Nữ
Văn.Khâm
Văn.Khâm
Văn.Khâm
CD.Chi
CN.Lưu
Anh.Phương
   Sử.Chi
Địa.Cúc
Sinh.Hoa
Văn.Dưỡng
Văn.Dưỡng
Địa.Cúc
    CD.Chi
Văn.Dưỡng
Nhạc.Kiều
CN.Lưu
Văn.Dưỡng
Văn.Dưỡng
Toán.Diễm
CD.Chi
Nhạc.Kiều
 
6C.Thi
6C.Thi
6D.Thi
6D.Thi
 
 
6D.Tuấn
6C.Tuấn
 
    1
    2
5  3
    4
                                                         Tiết 1:   SINH     HOẠT   ĐỘI  KHỐI 8 VÀ KHỐI 7
                                                         Tiết 2:   SINH     HOẠT   ĐỘI  KHỐI 9
                                                         Tiết  3 và 4:      SINH        HOẠT     CHUYÊN         MÔN
    1
   2
6 3
   4
   5
Toán.Lan
Toán.Lan
CD.Dẫn
Hoá.Đệ
MT.Trang
Hoá.Thảo
CD.Dẫn
MT.Trang
Nhạc.Kiều
Toán.Diễm
Nhạc.Kiều
MT.Trang
Hoá.Đệ
Toán.Diễm
Sinh.Hoa
CD.Dẫn
Toán.Nam
Toán.Nam
MT.Trang
Hoá.Đệ
Anh.Phương
Nhạc.Kiều
Lý.Hà
Sinh.Hoa
Anh.Phương
Toán.Thanh
CN.Lưu
Nhạc.Kiều
Anh.Hằng
Văn.Dưỡng
Lý.Hà
Toán.Thanh
Anh.Hằng
Văn.Dưỡng
MT.Kiều
CN.Lưu
Toán.Diễm
Toán.Diễm
Lý.Hà
Anh.Hằng
 
 
6B.Thanh
6B.Thanh
 
 
6C.Tuấn
6D.Tuấn
 
   1
   2
7 3
   4
   5
Anh.Thúy
Văn.Nhàn
Sinh.Hoa
Sử.Dẫn
SHL.Nhàn
Sử.Dẫn
Anh.Hoa
Văn.Nhàn
Văn.Nhàn
SHL.Hoa
Anh.Hoa
Sử.Dẫn
Văn.Khâm
Văn.Khâm
SHL.Khâm
Văn.Khâm
Sinh.Hoa
Sử.Dẫn
Anh.Hoa
SHL.Dẫn
Toán.Thanh
Văn.Khâm
Địa.Cúc
Sử.Chi
SHL.Cúc
Lý.Hà
Địa.Cúc
Anh.Hằng
Toán.Thanh
SHL.Chi
Anh.Hằng
Sử.Chi
Sinh.Huyền
Địa.Cúc
SHL.Hằng
Địa.Cúc
Anh.Hằng
Sử.Chi
Sinh.Huyền
SHL.Huyền
 
6A.Thanh
6A.Thanh
 
 
6B.Nghĩa
6A.Nghĩa
9D.Nghĩa
                         
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                          
Ghi chú:                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Đặng Đình Thảo

Nguồn tin: THCS PHỔ THUẬN

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Tin mới nhất

Hình ảnh tiêu biểu

  • TAP THE SU PHAM TRUONG
  • Hạ Long
  • slide1_1.jpg
  • slide2_2.jpg
  • LÊ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Lời hay ý đẹp

Muốn đi tới mục tiêu lớn phải bắt đầu từ mục tiêu nhỏ.

Hỗ trợ khách hàng